Naš dragi partner, kolega i prijatelj Tin Dolički preminuo je 29.09.2021. nakon kratke i teške bolesti. Kao jedan od osnivača našeg društva, Tin je ostavio dubok trag u našem odvjetničkom društvu, te će zauvijek ostati u našim srcima.

 

Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri d. o. o. ima dugogodišnju tradiciju pružanja svih vrsta odvjetničkih usluga, osobito usluga iz prava trgovačkih društava i trgovačkog prava, bankarskog i financijskog prava, prava nekretnina i vlasničkopravnih odnosa, prava tržišta kapitala, prava tržišnog natjecanja, rješavanja sporova, upravnog prava te drugih područja hrvatskog prava. 

 

Odvjetnici društva više od 20 godina pružaju pravne usluge, uvijek s ciljem postizanja najviše kvalitete i opravdanja povjerenja stranaka.